Adresa:
Imperia Online JSC
DIČ №: BG205098993

Infinity Tower
bul. “Bulgaria” 69, posch. 16
Sofia, 1404
Bulharsko

Kontakty:
Pošta: support@imperialsupport.org
Telefon : +359 24 233 244, Nepoužívejte pro podporu ve hře

PRAVIDLA POUŽITÍ SOUBORŮ COOKIES
Poslední aktualizace 20.10.2017

Game of Emperors může používat Cookies, webové signály, tracking pixely a další rozeznávací technologie, když navštívíte naše stránky www.imperiaonline.org nebo další mediální formy, mediální kanály, mobilní web nebo mobilní aplikace, spojené se stránkami, které pomohou jejich personalizaci a lepšímu uživatelskému zážitku.

Zachováváme si právo dělat v těchto Pravidlech použití souborů Cookies kdykoliv změny a to z jakéhokoliv důvodu. Budeme Vás informovat o provedených změnách tím, že budeme aktualizovat datum Poslední aktualizace těchto Pravidel použití souborů Cookies, ale nebudeme Vás již dále informovat jiným způsobem o změně nebo úpravě těchto pravidel. Všechny změny nebo úpravy budou vstupovat v platnost okamžitě se zveřejněním aktualizovaných Pravidel použití soborů Cookies na stránkách. Doporučujeme Vám pravidelně prohlížet tyto Pravidla použití soborů Cookies, abyste byli vždy informováni o aktuálních změnách. Bude považováno, že jste byli informováni, souhlasili jste a řídíte se, změnami v každé aktualizované verzi Pravidel použití souborů cookies v případě, že budete pokračovat ve využívání našich stránek po datu zveřejnění nejnovějších aktualizovaných Pravidel použití souborů cookies.

POUŽITÍ SOUBORŮ COOKIES

Cookies je řetězec informací, který Vám poskytuje jedinečný identifikátor, který ukládáme do Vašeho počítače. Váš internetový prohlížeč poskytne tento jedinečný identifikátor po každé, když vyšlete ke stránkám nějaký požadavek. Používáme cookies na svých stránkách, abychom měli přehled o službách, kterých jste využili, abychom uchovali informaci o Vaší registraci, Vaše uživatelské nastavení, abychom udrželi Vaše přihlášení na stránkách, abychom Vám zjednodušili platební úkony a abychom měli přehled o stránkách, které z našich stránek navštěvujete. Cookies nám pomáhají pochopit jak používáte naše stránky a zlepšovat Váš uživatelský zážitek.

DRUHY SOUBORŮ COOKIES

Při návštěvě stránek můžeme používat následující druhy cookies:

1. Reklamní cookies

Reklamní cookies se ukládají do Vašeho počítače poskytovateli reklamy a reklamními servery, aby zobrazovaly reklamy, které Vás pravděpodobně budou zajímat. Tyto cookies umožňují poskytovatelům reklamy a reklamním serverům shromažďovat informace o Vašich návštěvách na našich i cizích stránkách, obměňovat reklamy vyslané ke konkrétnímu počítači a spočítat jak často je shlédnuta konkrétní reklama a kým. Tyto cookies jsou spojeny s počítačem a nesbírají informace osobního charakteru o Vás.

2. Analytické cookies

Analytické cookies sledují jak uživatelé dosahují našich stránek a jak se v nich pohybují, po té co je navštívili. Tyto cookies nám pomáhají určit, které části stránek fungují nejlépe a které části je potřeba vylepšit.

3. Naše cookies

Naše cookies jsou cookies "první strany" a mohou být trvalé nebo dočasné. Jsou to nezbytné cookies, bez kterých by stránky nefungovaly správně anebo by nemohly zajistit některé ze svých funkcí. Některé z nich mohou být ručně vypnuty ve Vašem prohlížeči, ale může to ovlivnit funkčnost stránek.

4. Personalizující cookies

Personalizující cookies se používají k rozeznání opakovaných návštěvníků stránek. Používáme tyto cookies, abychom ukládali historii Vašeho prohlížení stránek, stránek, které jste z našich stránek navštívili a Vaše nastavení a preference, po každé když navštívíte naše stránky.

5. Bezpečnostní cookies

Bezpečnostní cookies pomáhají identifikovat a odvrátit bezpečnostní rizika. Používáme tyto cookies pro identifikaci uživatelů a ochranu jejich osobních údajů, před třetími stranami.

6. Cookies pro fungování stránek

Cookies pro fungování stránek se používají pro potvrzení Vaší identity, nebo doby strávené na stránkách, abyste nebyli neočekávaně odhlášeni ze stránek, a pro uchování informace, kterou přeposíláte ze stránky na stránku. Tyto cookies nemohou být vypnuty individuálně, ale máte možnost vypnout všechny cookies ve Vašem prohlížeči.

7. Cookies třetích stran

Cookies třetích stran mohou být na Vašem počítači ukládány dodavateli, kteří pro nás zajišťují různé služby, když navštěvujete naše stránky. Tyto cookies umožňují třetím stranám shromažďovat a sledovat o Vás určité informace. Tyto cookies mohou být ručně vypnuty ve Vašem prohlížeči.

SPRÁVA SOUBORŮ COOKIES

Většina prohlížečů je nastavena k přijímání cookies automaticky. Vy, však můžete přijmout nebo odmítnout cookies ve svém prohlížeči. Prosíme nezapomínejte však, že tím můžete ovlivnit fungování stránek.

Pro více informací o správě cookies zkontrolujte nastavení Vašeho prohlížeče nebo přístroje.

Navíc, můžete odmítnout některé z cookies třetích stran pomocí nástroje k odmítnutí cookies, publikovaného Network Advertising Initiative.

DALŠÍ ROZEZNÁVACÍ TECHOLOGIE

Kromě souborů cookies, můžeme na stránkách používat i webové signály, tracking pixely a další rozeznávací technologie, které pomůžou personalizaci a Vašemu lepšímu uživatelskému zážitku. Webové signály nebo tracking pixely jsou miniaturní objekty, zabudované do stránek nebo elektronické pošty. Používají se k počítání uživatelů, kteří navštívili určitou stránku, nebo odpověděli na elektronickou poštu a také ke shromažďování dalších statistických údajů. Shromažďují pouze omezené množství dat, jako například číslo cookie, datum a hodinu návštěvy stránky nebo elektronické pošty a také popis stránky nebo elektronické pošty, kde se nacházejí. Webové signály a tracking pixely nemohou být odmítnuty. Můžete však omezit jejich použití pomocí správy souborů cookies, které jsou s nimi v interakci.